ŽLEDOLOM 2014

18 avgusta, 2014 v INTERVENCIJA od zalarm

Dne 31.1.2014 je območje Občine Postojna zajel žledolom nepričakovanih razsežnosti. Dopoldan tega dne je prišlo na območju požarnega okoliša PGD Studenec do več prekinitev dobave električnega toka. Prvi izvoz gasilske enote Studenec je bil ob 10:34, primarne naloge so bile odstranjevanje polomljenega drevja, ki je ogrožalo ljudi ter premoženje in skrb za prevoznost cest. Tekom dneva smo posredovali po celotnem požarnem okolišu in izven njega. V Orehku smo odstranili nekaj dreves katera so padla na stavbe, v Hraščah smo zaradi izpada električne energije črpali meteorno vodo iz stanovanjskega objekta. IMG_0053.JPG

V soboto se je nadaljevalo delo na svojem požarnem okolišu, ekipo štirih gasilcev z terenskim vozilom pa smo poslali na pomoč v Slavino, kjer so skupaj z ostalimi gasilci iz Občine Postojna čistili pot proti poškodovanemu daljnovodu s katerim bi zagotovili električno energijo za mesto Postojna. Tekom dneva se je odstranjevalo podrto drevje in se z lastnim agregatom omogočalo oskrbo z električno energijo za najpomembnejša opravila. Delo gasilcev je na ta način potekalo vse do nedelje 9.2.2014. S ponedeljkom 10.2.2014 smo opravljali samo še jutranje in večerno preverjanje delovanja velikih agregatov. V dneh med žledolomom smo gasilci opravili več drugih intervencij. Posredovali smo na dimniškem požaru v Hraščah, zaradi težkega dostopa opravili nujen prevoz obolele osebe iz Sajevč na Urgenco v Postojno, nudili smo logistično podporo Občinskemu štabu CZ, opravljali prevoze velikih agregatov za napajanje vasi, kakor tudi manjših agregatov za napajanje posameznih hiš. Nad agregati smo bdeli in skrbeli za njihovo delovanje. Poleg tega smo zaradi nedelovanja vodovodnega omrežja v vaseh Sajevče in Rakulik opravljali prevoze vode. Ob pomoči avstrijskih kolegov smo z njihovim vozilom Unimog opremljenim z košaro za delo na višini odstranili več nevarnih dreves, ki so ogrožala stanovanjske stavbe ali ceste, ter drevesa, ki so v vaseh na našem požarnem okolišu ogrožala elektrodistribucijsko omrežje.

Do zaključka intervencije, v nedeljo 9.2.2014, se je opravilo skoraj 1400 ur prostovoljnega dela, ves čas trajanja intervencije smo bili na terenu z vsemi vozili. Zabeležilo smo veliko materialno škodo, tako na vozilih kakor na opremi in osebni zaščitni opremi. Glede na zahtevnost in trajanje intervencije na srečo ne beležimo nobene poškodbe gasilcev.

 

Avtor: Klemen Grilj