USPEŠNO ZAKLJUČEN OSNOVNI GASILSKI TEČAJ

8 aprila, 2015 v DOGAJA SE od pzenko

[facebook_like_button]

Februarja in marca je, v organizaciji Gasliske zveze Postojna, potekal osnovni tečaj za gasilca. Zaradi velikega števila udeležencev, je bil tečaj izveden za polovico kandidatov, za ostale pa bo potekal jeseni. Tečaja se je udeležilo kar štirinajst naših članov.
V sklopu tečaja, smo spoznavali temeljna teoretična in praktična gasilska znanja. Predavanja na temo organizacije gasilstva, gradbeništva, preskrbe z vodo, varnosti pri delu, ipd. so potekala v gasilskem domu v Postojni. Vaje, kjer smo se učili uporabe gasilske opreme, razvrščanja, prve pomoči, itd. pa na različnih lokacijah okoli Postojne. Tečaj se je končal z zaključno vajo, kjer smo demonstirali vsa novo naučena znanja in spretnosti.
Zaradi strnjenosti vaj, je bilo usposabljanje kar naporno, vendar zanimivo in polno novih izkušenj. Pomladi in poleti nas čaka utrjevanje naučenih znanj, jeseni pa nadaljevalni tečaj po katerem bomo postali čisto pravi gasilci.
Zapisala: BRINA PUNGERČIČ

Foto: BRINA PUNGERČIČ