KAKO PRAVILNO UPORABIMO GASILNIK?

 

Na vsakem gasilniku se nahajajo navodila za uporabo, vendar pa je branje le-teh tik pred uporabo nemogoče! Preberite si jih sedaj, da potem ne bo prepozno!

Gasilniki – gasilni aparati (starejši izraz)

Gasilniki, so namenjeni za gašenje začetnih in manjših požarov. Glede na vrsto gasilnega sredstva, s katerim so napolnjeni, jih razvrščamo v več skupin, najpogostejša pa sta gasilnika s prahom (oznaka S) in ogljikovim dioksidom – CO2.

Ročni gasilniki s prahom

Največkrat se boste srečali z gasilniki na prah. Z njimi lahko gasimo požare vrste ABC, kar pomeni, da lahko gasimo požare trdnih snovi (A), vnetljivih tekočin (B) in gorljivih plinov (C). Če je le možno, požare električnih naprav gasimo z gasilnikom z CO2, ker s tem zmanjšamo škodo, ki nastane ob gašenju.

Priprava ročnega gasilnika s prahom na gašenje:

1. Sprostimo gumijasto cev.
2. Izvlečemo varovalko.
3. Pritisnemo ročaj sprožilnega mehanizma.
4. Pritisnemo na vzvod ročnika, curek praška pa usmerimo na gorečo     površino in ročnik pomikamo levo in desno.

 

Novejši gasilniki so pod stalnim tlakom in brez ročnika, tako da po odstranitvi varovalke samo stisnemo ročico in so že aktivirani. Spoznamo jih po manometru, ki je nameščen ob ročici.

rga

Ročni gasilniki z ogljikovim dioksidom – CO2 

Ročni gasilniki z ogljikovim dioksidom so namenjeni za gašenje električnih naprav nizke in visoke napetosti, električnih inštalacij, elektronskih naprav, telefonskih, radijskih in televizijskih naprav, dragocenosti, prehrambenih izdelkov, manjših količin vnetljivih tekočin in plinov, pa tudi začetnih požarov trdnih snovi. Ti gasilniki niso najbolj primerni za gašenje požarov na prostem.

Priprava ročnega gasilnika z ogljikovim dioksidom – CO2 na gašenje:

1. Sprostimo gumijasto cev.
2. Izvlečemo varovalko.
3. Ventil na gasilniku obrnemo v levo do konca, pri aparatu z vzvodom pa le-tega pritisnemo navzdol.  4. Curek naravnamo naravnost v podnožje plamena.
Če je možno, uporabljajte več gasilnih aparatov naenkrat.

Gasilnih aparatov nikoli povsem ne izpraznite, da boste imeli rezervo v primeru nenadnega novega izbruha!

Gasilni aparati v zadostnem številu naj bodo vedno na dobro vidnem in lahko dostopnem mestu. Vsako leto naj jih pregleda serviser. Po uporabi je treba gasilne aparate znova napolniti, tudi če so le delno izpraznjeni. In ne pozabite – gasilnik, vreden le nekaj evrov, vam lahko reši nekaj milijonov vredno premoženje ali celo najdragocenejše – človeško življenje.

 

Kateri gasilnik naj imamo v………

 

  • vozilu – vsaj 1x 2 kg (gasilni prah)
  • stanovanjski hiši – vsaj 1x 6 kg (gasilni prah), priporočeno tudi vsaj 1x gasilnik CO2
  • gospodarskem poslopju – vsaj 1x 9 kg, ali 2 x 6 kg
  • vikendu – vsaj 1x 6 kg
  • kurilnici, garaži ali manjši delavnici – vsaj 1x 6 kg ali še bolje 9 kg

Kako pravilno gasimo