ŠTEVILKO 112 POKLIČETE:

 1. če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
 2. če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
 3. če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

KO KLIČETE NA ŠTEVILKO 112, POVEJTE:

  • KDO kliče

 

  • KAJ se je zgodilo

 

  • KJE se je zgodilo

 

  • KDAJ se je zgodilo

 

  • KOLIKO je ponesrečencev

 

  • kakšne so POŠKODBE

 

  • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi,
   poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )

 

  • kakšno POMOČ potrebujete.

KO POŠLJETE BESEDILNI KLIC V SILI SMS

  • V sporočilno polje vpišite kaj se je zgodilo.

 

  • Vpišite vrsto pomoči, ki jo potrebujete (medicinska pomoč, gasilci, policija,…).

 

  • Preverite vpisane podatke, jih po potrebi popravite in pošljite.

 

  • Poslani besedilni klic se izpiše na računalniku v najbližjem Centru za obveščanje. Operaterja nanj opozori zvočni signal. Ob prevzemu klica se operaterju prikaže posredovano sporočilo in približna lokacija pošiljatelja.

 

  • Operater pisno odgovori na vaš klic v sili. Njegov odgovor oziroma dodatna vprašanja se izpišejo na zaslonu vašega telefonskega aparata.

 

  • Na prejeto sporočilo lahko odgovorite, lahko pošljete dodatne informacije ali pa ga zaključite. Klic lahko zaključi tudi operativec. Podatek o tem, ali je klic zaključen in kdo ga je zaključil, se izpiše na vašem telefonu in na zaslonu računalnika v Centru za obveščanje.

Besedilni klic v sili 112 je namenjen predvsem gluhim in naglušnim ljudem. Sprožite ga lahko z vseh mobilnih telefonov GSM.

Pravno obvestilo:

Ob klicu na številko 112 samodejno pridobimo podatke o telefonski številki in lokaciji kličočega. Pogovor kličočega z operativcem v regijskem centru za obveščanje in reševalci snemamo. Podatke hranimo 6 mesecev. Zloraba klica na 112 ter znamenj za pomoč in nevarnost je kazniva.


            

NESREČE SO RAZLIČNE, ZA VSE PA VELJA NASLEDNJE:

 • ohranite mirno kri, samo tako pomagate sebi in drugim,
 • najprej pomagajte sebi, nato drugim,
 • prvo pomoč poiščite pri ljudeh, ki so na kraju nesreče ali v bližini,
 • če situacije sami ne morete obvladati, pokličite klic v sili na številko 112,
 • čas je zelo pomemben, zato takoj storite vse, kar znate in zmorete.

 

REGIJSKI CENTRI ZA OBVEŠČANJE

CENTER ZA OBVEŠČANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

SPIN – INFORMACIJSKI SISTEM ZA POROČANJE O NESREČAH IN INTERVENCIJAH

ENOTNA EVROPSKA ŠTEVILKA SOS112

PROJEKT HEERO IN SISTEM E-KLIC