Prvi zametki gasilstva na Studencu se začnejo za Slovenske razmere dokaj pozno. Leta 1976 so se začele prve aktivnosti, v začetku samo za pridobitev nekaj osnovne gasilske opreme v vas. Gasilska zveza Postojna je kot pogoj za prihod opreme v vas zahtevala ustanovitev gasilske desetine.Z ustanovitvijo desetine je prišla oprema, ki je bila v začetku shranjena po slika4.jpghišah v vasi. Zanimanje za gasilstvo se je povečevalo, zato je bil leta 1981 sklican ustanovni občni zbor in nastalo je Gasilsko društvo Studenec. Takrat je gasilsko društvo združevalo člane iz vasi Krajevne skupnosti Hrenovice. Društvo je raslo in kmalu se je pokazala potreba po izgradnji gasilskega doma. Najprej se je pridobilo ustrezno zemljišče, gradnja pa se je začela v letu 1982. Z denarnimi in materialnimi donacijami je bil gasilski dom dokončan leta 1985, ko je bil tudi predan namenu. Ob otvoritvi gasilskega doma je bilo na Studencu tekmovanje Gasilske zveze Postojna, gasilska vaja ter gasilska veselica. Še pred dokončanjem gasilskega doma je imelo društvo prvo gasilsko vozilo. To je bil rabljen kombi IMV 1600, ki je bil preurejen za prevoz gasilcev in tehnike. V letu 1986 je bil razvit prapor Gasilskega društva Studenec.

V društvu je svež veter zapihal  po letu 2000. Takrat se je v društvo vključilo večje število novih članov in začela se je reorganizacija društva. Počasi so se začele stvari izboljševati, kar se je začelo kazati tudi v zamenjavi gasilskih vozil in opreme. V letu 2006 je gasilsko vozilo IMV nadomestilo novejše vozilo Renault Trafic GV-1. Vozilo je prišlo rabljeno, vseeno pa je še naprej služilo svojemu namenu. Zaradi vse večjega števila intervencij se je kmalu pokazala potreba po dodatnem vozilu. V letu 2008 je na Studenec prišlo prav tako rabljeno vozilo Nissan GVGP-1. V tem času se je pridobilo tudi prepotrebno gasilsko in osebno zaščitno opremo.

Leta 2011 smo vozilo Nissan predali naprej v Prostovoljno gasilsko društvo Slavina, k nam pa je prišlo novejše vozilo
Toyota Hilux GVGP-1 iz Postojne. V letu 2012 smo prodali vozilo GV-1 in kupili rabljeno vozilo Iveco Turbo Daily. Poleg teh dveh vozil imamo danes v enoti še starejše vozilo Zastava, GVC 16/15. V tem času se je uredilo notranjost gasilskega doma z prostori za opremo in druženje, delno je bila s stani Občine Postojna urejena tudi okolica, zgrajeno je bilo novo otroško igrišče.

Društvo je v dobri kondiciji, opravlja vedno več in vedno zahtevnejše intervencije. V prihodnost zremo z jasnimi cilji, želimo dograditi in urediti gasilski dom ter zamenjati vozilo Zastava, tokrat prvič v zgodovini društva, z novim, sodobnim vozilom.

Klemen Grilj