DVORIŠČE GASILSKEGA DOMA IMA GROBO PLAST ASFALTA

8 februarja, 2020 v DOGAJA SE od pzenko

Z finančnimi sredstvi, ki jih je donirala Krajevna skupnost Hrenovice je 3. decembra dvorišče našega gasilskega doma dobilo grobo maso nosilne plasti asfalta debeline 6 cm.

Podjetje Kovod je zamenjalo hidrant, na cesti mimo doma je vgrajena linijska kanaleta. Vse zbrane vode se bodo sedaj odvajale v obstoječo vaško meteorno kanalizacijo.

Upamo, da bomo poleti 2020 lahko položili še fino maso obrabnega sloja v debelini 4 cm.

Krajevni skupnosti Hrenovice se še enkrat lepo zahvaljujemo za donirana sredstva.

Zapisal: PŽ

Foto: Klemen Grilj